Thông tin dự án

Tên dự ánThủy lợi Đăk Long 1
Mã dự án7555679
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt3302/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 07/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 116832 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Thủy lợi Đăk Long 1 01/2019 0 0
Thủy lợi Đăk Long 1 02/2019 0 0
Thủy lợi Đăk Long 1 03/2019 5000 0
Thủy lợi Đăk Long 1 04/2019 3711 7020
Tổng số:   8711 7020