Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2)
Mã dự án7567996
Đơn vị báo cáoTrung tâm chẩn đoán thú y TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1083/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 30000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 01/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 02/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 03/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 04/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 05/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 06/2018 1287 1287 {0}
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 07/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 08/2018 3157 3157 {0}
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 09/2018 0 0
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 10/2018 0 0 {0}
Tổng số:   4444 4444