Thông tin dự án

Tên dự ánHoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp
Mã dự án7545851
Đơn vị báo cáoTrường Đại học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3414/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 17/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 45000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện