Thông tin dự án

Tên dự ánHoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp
Mã dự án7545851
Đơn vị báo cáoTrường Đại học Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4393
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 45000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 01/2018 1000 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 02/2018 500 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 03/2018 500 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 04/2018 1000 3466
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 05/2018 1000 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 06/2018 1000 3126
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 07/2018 1000 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 08/2018 2000 0
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 09/2018 1000 1480
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp 10/2018 1000 0
Tổng số:   10000 8072