Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống trâu
Mã dự án7504621
Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi miền núi
Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
Quyết định phê duyệt2666
Ngày phê duyệt 31/10/2011
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
Tổng vốn đầu tư 16766 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện