Thông tin dự án

Tên dự ánCông trình thủy lợi Xuân Trường, huyện Bảo Lạc
Mã dự án7564873
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng
Địa điểm thực hiệnCao Bằng
Quyết định phê duyệt1069
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 65420 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện