Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6)
Mã dự án7525541
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 01/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 02/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 03/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 04/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 05/2017 51 51 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 06/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 07/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 08/2017 129 129 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 09/2017 1025 1025 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 10/2017 1019 1019 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) 11/2017 1885 1885 {0}
Tổng số:   4109 4109