Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6)
Mã dự án7525541
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện