Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt2731/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 10/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 350522 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện