Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Tiền Giang
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 195134 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 01/2020 0 0 09/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 02/2020 0 0 09/02/2020
Tổng số:   0 0