Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Tiền Giang
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 195134 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 01/2019 0 0 21/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 02/2019 0 0 21/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 03/2019 506 271 03/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 04/2019 116 0 03/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 05/2019 202 0 03/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 06/2019 5510 3505 03/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 07/2019 101 0 03/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 08/2019 221 983 15/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 09/2019 77 77 13/09/2019
Tổng số:   6733 4836