Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Mã dự án7544044
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Nông
Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 01/2018 250 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 02/2018 200 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 03/2018 350 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 04/2018 200 1028
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 05/2018 2160 2180
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 06/2018 6999 3042 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 07/2018 250 1437 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 08/2018 3100 2984 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 09/2018 550 412
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 10/2018 1705 3787
Tổng số:   15764 14870