Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Mã dự án7544044
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Nông
Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 162844 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 01/2020 1418 0 12/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 02/2020 1310 0 12/02/2020
Tổng số:   2728 0