Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai
Mã dự án7560297
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Gia Lai
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 157445 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 01/2020 0 0 17/02/2020
Tổng số:   0 0