Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Mã dự án7555168
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT KonTum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 01/2018 148 39 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 02/2018 148 39 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 03/2018 148 39 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 04/2018 252 465 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 05/2018 2345 837 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 06/2018 434 434 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 07/2018 686 774 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 08/2018 500 506 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 09/2018 700 700 {0}
Tổng số:   5361 3833