Thông tin dự án

Tên dự ánTDA Nạo vét kênh Tắc Ông Thục - Cần Thơ
Mã dự án7559711
Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư XD thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL(WB6) TP Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2017
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện