Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6)
Mã dự án7525677
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 01/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 02/2017 2598 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 03/2017 3689 499 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 04/2017 2887 874 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 05/2017 0 924 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 06/2017 348 660 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 07/2017 1234 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 08/2017 3323 3323
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 09/2017 1127 1127
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) 10/2017 200 200
Tổng số:   15406 7607