Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 01/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 02/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 03/2017 0 78 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 04/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 05/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 06/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 07/2017 0 282 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 08/2017 0 133 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 09/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 10/2017 0 0 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 11/2017 0 0
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) 12/2017 0 0
Tổng số:   0 493