Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa
Mã dự án5692-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1338/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 19/04/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 22430 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 01/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 02/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 03/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 04/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 05/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 06/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 07/2018 1396 1396
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 08/2018 1865 1865
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 09/2018 5439 5439
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 10/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa 11/2018 0 0
Tổng số:   8700 8700