Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa
Mã dự án5692-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1338/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 19/04/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 22430 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện