Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội
Mã dự án5692
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Hà Nội
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 6512 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện