Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội
Mã dự án5692
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Hà Nội
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 6512 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 01/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 02/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 03/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 04/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 05/2018 766 766
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 06/2018 332 332
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 08/2018 351 351
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội 09/2018 1096 1096
Tổng số:   2545 2545