Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 01/2017 146 79
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 02/2017 146 74
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 03/2017 346 266
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 04/2017 200 169
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 05/2017 800 646
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 06/2017 300 206
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 07/2017 1000 935
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW 08/2017 1000 659
Tổng số:   3938 3034