Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện