Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
Mã dự án7573912
Đơn vị báo cáoTrường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt4405
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng vốn đầu tư 59000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 01/2018 0 0
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 02/2018 0 0
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 03/2018 0 0
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 04/2018 0 0
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 05/2018 0 0
Tổng số:   0 0