Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Mã dự án7561571
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB9 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1693
Ngày phê duyệt 09/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 01/2018 0 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 02/2018 0 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 03/2018 0 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 04/2018 6500 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 05/2018 0 3789
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 06/2018 14163 14163
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 07/2018 3600 3600
Tổng số:   24263 21552