Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III
Mã dự án7578357
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng III
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt2845
Ngày phê duyệt 11/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng mức đầu tư 25000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 01/2019 0 0 05/03/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 02/2019 0 0 05/03/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 03/2019 0 0 25/03/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 04/2019 0 0 24/04/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 05/2019 3631 3631 13/05/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 06/2019 0 0 20/06/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 07/2019 0 0 17/07/2019
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III 08/2019 0 0 18/08/2019
Tổng số:   3631 3631