Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III
Mã dự án7578357
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng III
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt2845
Ngày phê duyệt 11/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng mức đầu tư 25000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện