Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương
Mã dự án7569410
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4494
Ngày phê duyệt 31/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 200 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 01/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 02/2018 0 1259 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 03/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 04/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 05/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 06/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 07/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 08/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 09/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 10/2018 0 0 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và hồ chứa nước VQG Cúc Phương 11/2018 0 0 {0}
Tổng số:   0 1259