Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020
Mã dự án7571701
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4430
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 100 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 01/2018 0 0 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 02/2018 0 0 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 03/2018 0 0 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 04/2018 100 50 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 05/2018 160 0 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 06/2018 200 250 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 07/2018 70 0 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 08/2018 120 95 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 09/2018 130 185 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 10/2018 75 50 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020 11/2018 77 20 {0}
Tổng số:   932 650