Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới giai đoạn 2016-2020
Mã dự án220120314
Đơn vị báo cáoTrung tâm lâm nghiệp nhiệt đới
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2016
Tổng vốn đầu tư 50 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện