Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 01/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 02/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 03/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 04/2018 770 770
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 05/2018 28 28
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 06/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 07/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 08/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) 09/2018 0 0
Tổng số:   798 798