Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên)
Mã dự án7606198
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Thái Nguyên
Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 01/2019 0 0 14/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 02/2019 1624 0 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 03/2019 2287 759 06/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 04/2019 946 869 07/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 05/2019 0 0 15/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) 06/2019 0 0 18/06/2019
Tổng số:   4857 1628