Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Bình)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Bình
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện