Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 01/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 02/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 03/2018 250 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 04/2018 3880 3830
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 05/2018 2083 2083
Tổng số:   6213 5913