Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 01/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 02/2018 0 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 03/2018 200 0
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 04/2018 3830 3830
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 05/2018 2084 2084
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 06/2018 3129 3129
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 07/2018 4758 4758
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 08/2018 1488 1688
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 09/2018 2783 2783
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 10/2018 1163 1163
Tổng số:   19435 19435