Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Phú Yên)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Yên
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt1151/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 31/07/2019
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện