Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 tỉnh Quảng Nam
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 01/2018 525 525
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 02/2018 604 604
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 03/2018 454 454
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 04/2018 355 355
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 05/2018 1097 1097
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 06/2018 377 377
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 07/2018 369 369
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 08/2018 346 346
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 09/2018 404 404
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 10/2018 2457 2457
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 12/2018 446 446
Tổng số:   7434 7434