Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KFW10 tỉnh Quảng Nam
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW10 Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt5252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/12/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam 02/2018 0 0
Tổng số:   0 0