Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thái Bình năm 2017
Mã dự án7630057
Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
Địa điểm thực hiệnThái Bình
Quyết định phê duyệt4482/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 31/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 14000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện