Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình UN-REDD giai đoạn 2
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý chương trình UN-REDD
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1724/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 23/07/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 04/2017 29886 12548
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 05/2017 2500 1905
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 06/2017 17299 802
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 07/2017 5303 1785
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 08/2017 3774 1434
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 09/2017 8992 3128
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 10/2017 5487 1864
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 11/2017 5380 4695
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 12/2017 5689 5294
Tổng số:   84310 33455