Thông tin dự án

Tên dự ánDự án FORMIS 2
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA FORMIS
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện