Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Vĩnh Phúc)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt2283/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/09/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện