Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lạng Sơn
Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) 02/2020 0 0 24/02/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) 03/2020 1650 0 10/03/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) 04/2020 2650 0 09/04/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) 05/2020 1250 0 08/05/2020
Tổng số:   5550 0