Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sơn La
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt1601/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/06/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 01/2018 4182 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 02/2018 3661 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 03/2018 7801 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 04/2018 8312 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 05/2018 4900 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 06/2018 4279 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 07/2018 2038 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 08/2018 2395 14217
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 09/2018 1749 215
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 10/2018 1950 516
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 11/2018 6707 60
Tổng số:   47974 15008