Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum)
Mã dự án7603148
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 01/2018 0 0 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 03/2018 0 0 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 04/2018 0 0 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 05/2018 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 06/2018 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 07/2018 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 08/2018 847 250
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) 09/2018 0 203
Tổng số:   847 453