Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Phú Thọ)
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 01/2018 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 02/2018 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 03/2018 507 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 04/2018 516 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 05/2018 150 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 06/2018 245 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 07/2018 258 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 08/2018 345 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 09/2018 571 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 10/2018 300 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 11/2018 150 0
Tổng số:   3042 0