Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bình Định)
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 01/2018 156 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 02/2018 147 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 03/2018 187 55
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 04/2018 238 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 05/2018 228 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 06/2018 443 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 07/2018 333 65
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 08/2018 284 69
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 09/2018 369 367
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 10/2018 312 262
Tổng số:   2697 1133