Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang)
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt303/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 25/11/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện