Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang)
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt303/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 25/11/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 01/2019 0 0 26/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 02/2019 4 4 26/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 03/2019 35 2 14/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 04/2019 96 2 14/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 05/2019 3 3 14/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 06/2019 943 3226 28/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 07/2019 31 822 18/07/2019
Tổng số:   1112 4059