Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang)
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt303/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 25/11/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 01/2018 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 02/2018 8 8
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 03/2018 3 3
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 04/2018 2 2
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 05/2018 612 497
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 06/2018 526 2
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 07/2018 454 766
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 08/2018 494 287
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 09/2018 488 619
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 11/2018 249 44
Tổng số:   2836 2228