Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng
Mã dự ánCr.5692-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Hải Phòng
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 01/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 02/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 03/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 04/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 05/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 06/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 07/2018 20233 7976
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 08/2018 0 0
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hải Phòng 09/2018 3979 16236
Tổng số:   24212 24212