Thông tin dự án

Tên dự ánDự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Cao Bằng
Mã dự ánCr.5692-VN
Đơn vị báo cáoBan QLDA LIFSAP Cao Bằng
Địa điểm thực hiệnCao Bằng
Quyết định phê duyệt1962
Ngày phê duyệt 27/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện