Thông tin dự án

Tên dự ánDự án ADB.8 Thủy lợi (CPO)
Mã dự án7593126
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB8 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4097/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 10/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2023
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện