Thông tin dự án

Tên dự ánDự án ADB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Mã dự án7606023
Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB8 tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4097/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 10/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2023
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện