Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7631135
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt4360/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 250000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 01/2019 0 0 05/03/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 02/2019 0 0 05/03/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 03/2019 7500 4063 09/04/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 04/2019 4500 3332 26/04/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 05/2019 7800 4976 27/05/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 06/2019 9762 7659 21/06/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 07/2019 3342 2008 22/07/2019
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 08/2019 1048 0 14/08/2019
Tổng số:   33952 22038