Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7631135
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt4360/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 250000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 01/2018 0 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 02/2018 0 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 03/2018 1600 2175
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 04/2018 1200 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 05/2018 1200 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 06/2018 200 924
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 07/2018 200 6156
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 08/2018 2000 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 09/2018 5300 5443
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 10/2018 1500 15302
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 11/2018 1500 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) 12/2018 2000 5518
Tổng số:   16700 35518