Thông tin dự án

Tên dự ánKênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7001999
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt2906/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 04/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 01/2019 0 0 05/03/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 02/2019 0 0 05/03/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 03/2019 14311 7774 09/04/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 04/2019 3500 5382 26/04/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 05/2019 22342 15649 27/05/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 06/2019 6457 349 11/06/2019
Tổng số:   46610 29154