Thông tin dự án

Tên dự ánKênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7001999
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt2906/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 04/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 200000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 01/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 02/2018 0 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 03/2018 830 260
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 04/2018 500 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 05/2018 1600 0
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 06/2018 200 2889
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 07/2018 170 12762
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 08/2018 2000 12154
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 09/2018 9700 41656
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) 10/2018 10000 124
Tổng số:   25000 69845