Thông tin dự án

Tên dự ánCống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7631134
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt4370/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 01/2018 0 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 02/2018 0 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 03/2018 2100 993
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 04/2018 1200 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 05/2018 2000 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 06/2018 500 2369
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 07/2018 300 9835
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 08/2018 1000 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 09/2018 6700 5099
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 10/2018 3000 36704
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 11/2018 2400 0
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 12/2018 3000 28052
Tổng số:   22200 83052