Thông tin dự án

Tên dự ánCống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10)
Mã dự án7631134
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt4370/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 400000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 01/2019 0 0 05/03/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 02/2019 0 491 05/03/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 03/2019 22020 12662 09/04/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 04/2019 0 1000 17/04/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 05/2019 22363 16429 27/05/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 06/2019 43138 22007 21/06/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 07/2019 7342 5071 22/07/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) 08/2019 9157 3891 14/08/2019
Tổng số:   104020 61551