Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10)
Mã dự án7216090
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt5078
Ngày phê duyệt 25/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 3300000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện