Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10)
Mã dự án7216090
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt5078
Ngày phê duyệt 25/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2021
Tổng mức đầu tư 3300000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 01/2019 0 0 05/03/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 02/2019 0 8424 05/03/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 03/2019 5000 16434 09/04/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 04/2019 10000 175 26/04/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 05/2019 12150 11754 24/05/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 06/2019 12000 9785 04/07/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 07/2019 2000 84 22/07/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Ban QLĐTXTL10) 08/2019 500 164 14/08/2019
Tổng số:   41650 46820