Thông tin dự án

Tên dự ánKè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai
Mã dự án7643029
Đơn vị báo cáoSở Xây dựng Lào Cai
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 300000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 01/2018 81 0
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 02/2018 0 0
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 03/2018 0 0
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 04/2018 0 0
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 05/2018 5000 2460
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 06/2018 8500 3590
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 07/2018 2000 0
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 08/2018 2000 9552
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 09/2018 0 730
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 10/2018 400 20000
Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai 11/2018 8921 44159
Tổng số:   26902 80491