Thông tin dự án

Tên dự ánKè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai
Mã dự án7643029
Đơn vị báo cáoSở Xây dựng Lào Cai
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 300000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện