Thông tin dự án

Tên dự ánKè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn
Mã dự án7622212
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt4418
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 170000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện