Thông tin dự án

Tên dự ánKè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn
Mã dự án7622212
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt4418
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 170000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 01/2018 0 0
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 02/2018 0 0
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 03/2018 1041 1041
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 04/2018 187 187
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 05/2018 0 0
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 06/2018 163 163
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 07/2018 0 0
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 08/2018 0 0
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 09/2018 36094 36094
Tổng số:   37485 37485