Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Ngòi Giành
Mã dự án7636310
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt4424
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 759000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện